Cropaid ® Аntifrost - ново,
ефективно средство
срещу измръзване
при овощни и
други култури

CROPAID ® ANTIFROST – НОВО, ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО СРЕЩУ ИЗМРЪЗВАНЕ ПРИ ОВОЩНИ И ДРУГИ КУЛТУРИ

Препаратите Cropaid® Antifrost  и  аналогичния му  Cropaid® Antiheat  се произвеждат единствено във Великобритания. Те се разпространяват в над 18 страни по света и са носители на редица престижни международни награди (справка в официалния сайт на фирмата производител – www.cropaid.com). Могат успешно да се използват при овощните култури и много други растения, както при конвенционалното производство, така и в биологичното земеделие.

В света са известни няколко начина за защита на земеделските култури от студ или от топлинни  щети, но нищо не може да се сравни с тези уникални продукти, които ще променят развитието на селското стопанство в света завинаги.

Прочети повече >

Виж продукти >

Партньори

Овощни култури

Овощен разсадник - проф. В. Личев

Онлайн магазин за торове

© Copyright - Cropaid - овощни култури | web : TEDBG.com