Същност и основни постижения на Cropaid®  Antifrost и  Cropaid®  Antiheat.

Препаратите имат еднакъв състав. Най-общо те представляват  полихелатен тор с минерали, противозамръзващо вещество, естествени ензими и бактерии Thiobacillus. Действието им зависи от срока в който се употребяват. То е изключително ефективно  в следните направления:

  1. Спомагат за предпазване на растенията от студ. Това се дължи на факта, че под влияние на препаратите се понижава точката на замръзване в растенията до 7 оС. Те стимулират растенията да произвеждат ,,антифриз“ протеини и ,,антифриз“ аминокиселини, така, че растенията стават по-устойчиви на зимен студ, ранни есенни и  късни пролетни мразове (слани). Приложени през есента, зимата или рано напролет действието е за защита от студ (Antifrost). Ефектът от действието на препарата може да се види  на снимки 1, 2 и 3.